ARANEA d.o.o., Ljubljana
Podutiška cesta 187
1000 Ljubljana

Tel: +386 1 518-12-35
Fax: +386 1 518-12-66
info@aranea.si

ID za DDV: SI55912443
TRR NLB d.d.: 02044-0012293244
IBAN: SI56020440012293244
SWIFT: LJBASI2X

Podpora na daljavo


Podpora na daljavo

AMZS uprava instalacija


program Aranea

AMZS poslovna enota instalacija


program Aranea

Renault Nissan instalacija


program Aranea

BMW instalacija


program Aranea

VOLVO instalacija


program Aranea

D.O.O. instalacija


program Aranea

S.P. instalacija


program Aranea
Področja uporabe
 
 

VOZILA - Uvozniki in večji servisi
VOZILA - Koncesionarji
VOZILA - Agenti
FARMACIJA
PROIZVODNJA
RAČUNOVODSKI SERVISI
RAČUNALNIŠTVO
STORITVE
TRGOVINA - Veletrgovci in distribucijski centri (DC)
TRGOVINA - Diskonti povezani v DC
TRGOVINA - Manjše trgovine povezane v DC

Računovodstvo in finance

Glavna knjiga

Likvidatura in DDV

Saldakonti dobaviteljev

Saldakonti kupcev

Osnovna sredstva

Osebni dohodki, dohodnina in M4

Blagovno knjigovodstvo

Finančni plani

Komerciala

Nabavno poslovanje po lotih

Prodajno poslovanje po lotih

Razni ceniki, javni razpisi pogodbeni ceniki

Analize prodaj

Analize in spremljanje postopkov zdravil in sprostitve

Internetno poročanje konsignaterjev

Internetno spremljanje trgovskih potnikov

Proizvodnja

Izdelava protokolov in črtnih kod

Spremljava poteka z vzorčenji

Izdelava zaključnih poročil

Skladišča

Regalna skladišča z blokadami izdaj

Vodenje različnih stopenj sprostitve zdravil

Sistem

Zaščite dostopov z gesli

Programi za prenose in administracijo baz

Izvozi podatkov v druga okolja

Sistemi za kontrolo prenosov preko interneta